ร่วมประชุมเพื่อจัดสรรพื้นที่จัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 กับ คณะทำงานธกส.

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เพื่อหารือการจัดสรรพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม ที่จะจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมพงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.


วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2562
เปิดอ่าน : 453 ครั้ง