งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ร่วมกับ GECS จัดงานนวัตกรรมเกษตรแห่งเอเชีย

           รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ประธานกรรมการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนแวนชั่น เซอร์วิส จำกัด หรือ GECS ได้ลงนามความร่วมมือจัดงาน AGRI-INNO ASIA 2019 เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย ท่ามกลางสักขีพยาน สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ไทย และบริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 1-2 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

           งาน AGRI-INNO ASIA 2019 เป็นงานแสดงสินค้า บริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ อาทิ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมพื้นที่ การเพาะปลูก จนถึงปลายน้ำ การแปรรูป การตลาด การขนส่ง จนเป็น อาหารที่มีคุณภาพเสิร์ฟบนจานของผู้บริโภค รวมทั้งให้บริการจับคู่ธุรกิต การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มสาธิต โดยจัดร่วมกับ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ตลอดระยะเวลา 5 วันที่จัดงาน


วันที่เผยแพร่ : 5 ก.ค. 2562
เปิดอ่าน : 644 ครั้ง