ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ง9

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ 


วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2562
เปิดอ่าน : 569 ครั้ง