โซน B อาหารทั่วไป

 โซนอาหารทั่วไป มีทั้งหมด 73 บูธ ขนาดบูธละ 3x2 เมตร ราคา 5,500 ต่อบูธ

**การซื้อ-ขายบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ทำการซื้อได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช. ช่องทางเดียวเท่านั้น**
**ติดต่อห้องการเงินฯ โทร.093-2871956 (คุณหน่อย) , 093-2871959 (คุณยุ้ย)**
ตัวอย่างสินค้า- ขนมไทย, กุนเชียง, ไชโป้ว, หมูยอ, น้ำพริก, เฉาก๊วย, น้ำผักและผลไม้, ขนมจีน, ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดฮอกไกโด, ไส้กรอกอีสาน, ผักอินทรีย์, ข้าวราดแกง, กล้วยตาก ฯลฯ

แผนผัง โซนอาหารทั่วไป

 

 

 

ตารางแสดงบูธที่คงเหลือ 
 
รายละเอียด : ช่องตารางสีแดง   สำหรับบูธที่ทำการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว , ช่องตารางสีเขียว   สำหรับบูธที่ยังไม่มีการจำหน่าย 
บูธ B1-B18
ฺB10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18             
 
B1 B2 B13   B4 B5 B6   B7 B8 B9

 

บูธ ฺB19-B36

B27       B36
B26 B35
B25 B34
B24  
B23 B33
B22 B32
B21 B31
B20  
B19 B30
  B29
B28

 

บูธ ฺB37-B73

CMU
Beef
B64 B65 B66 B67 B68 B69   B70 B71 B72 B73
 
B62 B61   B60 B59   B58 B57   B56 B55  
B47 B48 B49 B450 B51 B52 B53 B54
 
B37 B38 B39 B40 B41   B41 B43   B44 B45 B46

 

**อัพเดทผังเมื่อ 10 ตุลาคม 2562