โซน C Smart Market

 โซนSmart Market มีทั้งหมด 22 บูธ ขนาดบูธละ 2x2 เมตร ราคา 4,500 ต่อบูธ

**การซื้อ-ขายบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ทำการซื้อได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช. ช่องทางเดียวเท่านั้น**
**ติดต่อห้องการเงินฯ โทร.093-2871956 (คุณหน่อย) , 093-2871959 (คุณยุ้ย)**
ตัวอย่างสินค้า- ทองม้วน, คุกกี้, ขาไก่ดำ, เอแคล์, ผลิตภัณ์แปรรูปจากน้ำผึ้ง, น้ำผลไม้สกัดเย็น, ไอติมโมจิ, ทอดมันปลากราย, ขนมเบเกอร์รี, เขียวหวานปลากรายยอดมะพร้าวอ่อน ฯลฯ

แผนผัง โซนSmart Market

 

 

 

ตารางแสดงบูธที่คงเหลือ 
 
รายละเอียด : ช่องตารางสีแดง   สำหรับบูธที่ทำการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว , ช่องตารางสีเขียว   สำหรับบูธที่ยังไม่มีการจำหน่าย 
 
C1       C22
C2 C21
C3 C20
C4 C19
C5  
C6
C7
C8
C9
C10
C11 C18
C12 C17
C13 C16
C14 C15

 

**อัพเดทผังเมื่อ 10 ตุลาคม 2562