โซน D ต้นไม้

 โซนต้นไม้ มีทั้งหมด 71 บูธ ขนาดบูธละ 3x3 เมตร ราคา 6,000 ต่อบูธ

**การซื้อ-ขายบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ทำการซื้อได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช. ช่องทางเดียวเท่านั้น**
**ติดต่อห้องการเงินฯ โทร.093-2871956 (คุณหน่อย) , 093-2871959 (คุณยุ้ย)**
ตัวอย่างสินค้า-สมุนไพร, พืชผักสวนครัว, ไม้ผล, กล้วยไม้, พืชกินแมลง,ไม้ใบ, มอสสี, โป๊ยเซียน, กรรไกรควั่นกิ่ง, ปุ๋ยเม็ด, ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอัดเม็ดและชนิดผง ฯลฯ

แผนผัง โซนต้นไม้

 

 

 

ตารางแสดงบูธที่คงเหลือ 
 
รายละเอียด : ช่องตารางสีแดง   สำหรับบูธที่ทำการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว , ช่องตารางสีเขียว   สำหรับบูธที่ยังไม่มีการจำหน่าย 
 
D10                
 
บูธอุปกรณ์จักรกล ดูแผนผังคลิก
D9  
D8 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22
D7 D34 D33 D32 D31 D30 D29 D28 D27 D26 D25 D24 D23
D6  
D5 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46
D4 D58 D57 D56 D55 D54 D53 D52 D51 D50 D49 D48 D47
D3  
D2 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70
D1 D82 D81 D80 D79 D78 D77 D76 D75 D74 D73 D72 D71

 

**อัพเดทผังเมื่อ 10 ตุลาคม 2562