โซน E อุปกรณ์จักรกล

 โซนอุปกรณ์จักรกล มีทั้งหมด 12 บูธ ขนาดบูธละ 3x3 เมตร ราคา 6,000 ต่อบูธ

**การซื้อ-ขายบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ทำการซื้อได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช. ช่องทางเดียวเท่านั้น**
**ติดต่อห้องการเงินฯ โทร.093-2871956 (คุณหน่อย) , 093-2871959 (คุณยุ้ย)**
ตัวอย่างสินค้า- เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก, เครื่องลับหญ้า, เครื่องบดละเอียด, อุปกรณ์ตัดหญ้า, รถพรวนดิน, เครื่องนวดข้าว ฯลฯ

แผนผัง โซนอุปกรณ์จักรกล

 

 

 

ตารางแสดงบูธที่คงเหลือ 
 
รายละเอียด : ช่องตารางสีแดง   สำหรับบูธที่ทำการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว , ช่องตารางสีเขียว   สำหรับบูธที่ยังไม่มีการจำหน่าย 
 
E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  E10 E11 E12

 

**อัพเดทผังเมื่อ 3 กันยายน 2562