โซน F อุปกรณ์ตกแต่งสวน

 โซนอุปกรณ์ตกแต่งสวน มีทั้งหมด 36 บูธ ขนาดบูธละ 3x2 เมตร ราคา 5,000 ต่อบูธ

**การซื้อ-ขายบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ทำการซื้อได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช. ช่องทางเดียวเท่านั้น**
**ติดต่อห้องการเงินฯ โทร.093-2871956 (คุณหน่อย) , 093-2871959 (คุณยุ้ย)**
ตัวอย่างสินค้า- เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก, เครื่องลับหญ้า, เครื่องบดละเอียด, อุปกรณ์ตัดหญ้า, รถพรวนดิน, เครื่องนวดข้าว ฯลฯ

แผนผัง โซนอุปกรณ์ตกแต่งสวน

 

 

 

ตารางแสดงบูธที่คงเหลือ 
 
รายละเอียด : ช่องตารางสีแดง   สำหรับบูธที่ทำการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว , ช่องตารางสีเขียว   สำหรับบูธที่ยังไม่มีการจำหน่าย 
 

 

F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28           F29 F30
 
F18 F17 F16 F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9   F8 F7

 

**อัพเดทผังเมื่อ 10 ตุลาคม 2562