โซน P เบ็ดเตล็ด พรีเมียม

 โซนเบ็ดเตล็ด พรีเมียม มีทั้งหมด 40 บูธ ขนาดบูธละ 3x2 เมตร ราคา 8,000 ต่อบูธ

**การซื้อ-ขายบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ทำการซื้อได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช. ช่องทางเดียวเท่านั้น**
**ติดต่อห้องการเงินฯ โทร.093-2871956 (คุณหน่อย) , 093-2871959 (คุณยุ้ย)**
 
ตัวอย่างสินค้า- เสื้อผ้าสตรี, ของใช้, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ

แผนผัง โซนเบ็ดเตล็ด พรีเมียม

 

 

 

ตารางแสดงบูธที่คงเหลือ 
 
รายละเอียด : ช่องตารางสีแดง   สำหรับบูธที่ทำการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว , ช่องตารางสีเขียว   สำหรับบูธที่ยังไม่มีการจำหน่าย 
 

 

P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24   P25 P26 P27 P28 P29  
P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P34 P33 P32 P31 P30

  

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8          P35 P36 P37 P38 P39 P40

**อัพเดทผังเมื่อ 10 ตุลาคม 2562