โซน V เบ็ดเตล็ด

 โซนเบ็ดเตล็ด มีทั้งหมด 17 บูธ ขนาดบูธละ 3x2 เมตร ราคา 6,000 ต่อบูธ

**การซื้อ-ขายบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่9 ทำการซื้อได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช. ช่องทางเดียวเท่านั้น**
**ติดต่อห้องการเงินฯ โทร.093-2871956 (คุณหน่อย) , 093-2871959 (คุณยุ้ย)**
 
ตัวอย่างสินค้า- ผ้าหม้อห้อม, ผ้าฝ้าย, รองเท้า, กระเป๋าหนังลำปาง, เสื้อผ้าพื้นเมือง, ผ้าถุง, ผ้าลูกไม้ ฯลฯ

แผนผัง โซนเบ็ดเตล็ด พรีเมียม

 

 

 

ตารางแสดงบูธที่คงเหลือ 
 
รายละเอียด : ช่องตารางสีแดง   สำหรับบูธที่ทำการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว , ช่องตารางสีเขียว   สำหรับบูธที่ยังไม่มีการจำหน่าย 
 
  V9 V8  V7 V6 V5 V4  V3 V2 V1
 
V10 V11   V12 V13 V14   V15 V16 V17

**อัพเดทผังเมื่อ 3 กันยายน 2562