รายละเอียดบูธจำหน่ายสินค้า

          สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจองบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า มหกรรมอาหาร ภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 งานฯมีโซนสินค้าต่างๆ ให้ผู้ประกอบการเลือกจับจอง ดังนี้

 

รายการ จำนวนบูธ ราคาบูธ จำนวนบูธ
คงเหลือ
จองบูธจำหน่ายสินค้า
  1   โซน A
กาดโก้งโค้ง
ขนาด 2*2 เมตร
32 3,900 15 โซน A กาดโก้งโค้ง
2 โซน B
อาหารทั่วไป
ขนาด 3*2 เมตร
73 5,500 8 โซน B อาหารทั่วไป
3 โซน C
Smart Market
ขนาด 2*2 เมตร
22 4,500 7 โซน C Smart Market
4 โซน D
ต้นไม้
ขนาด 3*3 เมตร
71 6,000 2 โซน D ต้นไม้
5 โซน E
อุปกรณ์จักรกล
ขนาด 3*3 เมตร
12 6,000 เต็ม โซน E อุปกรณ์จักรกล
6 โซน F
อุปกรณ์แต่งสวน
ขนาด 3*2 เมตร
36 5,000 12 โซน F อุปกรณ์แต่งสวน
7 โซน P
สินค้าเบ็ดเตล็ด พรีเมียม
ขนาด 3*2 เมตร
40 8,000 5 โซน P สินค้าเบ็ดเตล็ด พรีเมียม
8 โซน V
สินค้าเบ็ดเตล็ด
ขนาด 3*2 เมตร
17 6,000 เต็ม โซน V สินค้าเบ็ดเตล็ด

 

**อัพเดทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562


แผนผังการจัดโซนมหกรรมอาหาร